Top

Adobe InDesign CC 2019 velhon käsikirja

Hallitse suunnittelua ja typografiaa. Suunnittele esitteitä, mainoksia, lehtiä, kirjoja ja muita painotutteita ja vuorovaikutteisia esityksiä sähköiseen viestintään ja markkinointiin. Tämä opas tarjoaa Adobe® InDesign® -ohjelman peruskäytössä vaadittavat tiedot ja -taidot ja opastaa omien julkaisujen ja taittopohjien suunnitteluun ja luomiseen.

Tämä Adobe InDesign CC 2019 -opas on kaikin tavoin päivitetty uusimmalle InDesign-versiolle sopivaksi. Oppaassa on käyty läpi ohjelman uusia ja muuttuneita ominaisuuksia, oppaaseen on lisätty uudet kuvaruutukuvat ja opasta on muutenkin pyritty parantamaan ja ajanmukaistamaan. Samalla sivumääräkin on noussut muutamalla sivulla edellisestä versiosta.

  • Adobe InDesign CC 2019 velhon käsikirja
  • Julkaisuvuosi:
  • Kirjoittaja: Pasi Kainulainen
  • PDF-muotoisen käsikirjan hinta: 27,23 € + alv (29,95 € sis. alv)
  • Käsikirjan sivumäärä: 60
Adobe InDesign CC 2019

Sinulla on taika kädessäsi! Käytä sitä varoen.

Sisällysluettelo

Mikä on InDesign?6
Pitäisikö minun käyttää Wordia vai InDesignia?6
Adobe InDesign CS ja InDesign CC -ohjelmistoversiot6
Adobe InDesign CC6
Adobe InDesign CC 20147
Adobe InDesign CC 20157
Adobe InDesign CC 20177
Adobe InDesign CC 20187
Adobe InDesign CC 20197
Käyttöliittymä8
Paneelien käyttö9
Paneelivalikko9
Tärkeimmät paneelit10
Tools (Työkalut)10
Control (Ohjauspaneeli)10
Properties (Ominaisuudet)11
Pages (Sivut)11
CC Libraries12
Layers (Tasot)12
Links (Linkit)12
Stroke (Viiva)13
Color (Väri)13
Swatches (Väriluettelot)13
Align (Tasaa)14
Effects (Tehosteet)14
Text Wrap (Tekstin kierrätys)15
Kappaletyylit, merkkityylit ja objektityylit15
Asetukset16
Units & Increments16
Composition17
Dictionary17
Display Performance18
File Handling18
Väriasetukset19
Uuden julkaisun luominen20
Vinkkejä taittoaineistojen luomiseen20
Uuden dokumentin määrittäminen21
Dokumentin asetuksia22
Julkaisun asetusten muuttaminen jälkikäteen23
Sivuasettelun säätö23
Taittopohjan luominen24
Kehykset24
Kehysten sovittaminen ja Content Aware Fit24
Apulinjat eli viivaimet25
Viivaimen mittayksiköt25
Tekstin kirjoittaminen, tuominen ja sijoittaminen26
Valmiin tekstin tuominen julkaisuun27
Tekstin tuontiasetukset27
Tekstin muotoileminen28
Fontin valitseminen28
Adobe Typekit-kirjasimien käyttö29
Lihavointi ja kursivointi29
Erikoismerkit30
Story Editor (Juttueditori)30
Tekstin juoksutus31
Puoliautomaattinen juoksutus31
Automaattinen juoksutus31
Tekstiketjut32
Tekstin kierrätys33
Clipping Path33
Värien luominen ja muokkaaminen34
Uuden värin luominen34
Liukuvärien luominen35
Värien poimiminen kuvasta35
Kuvatiedostomuodot ja InDesign36
Bittikarttakuvat36
Vektorikuvat36
Resoluutio36
Kuvatiedostomuodot37
PSD37
TIFF37
EPS37
PDF38
JPEG38
Kuvan tuominen ja muokkaaminen InDesignissa39
Kuvan sijoittaminen39
Kuvan tuontiasetukset39
Useiden kuvien nopea sijoittaminen39
Kuvan siirtäminen ja rajaaminen40
Kuvan skaalaaminen40
Kuvan kierrättäminen41
Kuvan nurkkatehosteet41
Pages-paneeli ja sivujen hallinta42
Pages-paneelin kuvakkeiden koko42
Sivujen lisääminen43
Sivujen siirtäminen43
Sivujen monistaminen ja poistaminen44
Sivujen kääntäminen44
Sivujen koko ja vierekkäin asettelu44
Tekstin hienosäätö ja oikoluku45
Tavuttaminen45
Oikeinkirjoituksen tarkistaminen45
Dynaaminen oikoluku45
Automaattikorjaus45
Rivirekisteri46
Tekstin asettaminen rivirekisteriin46
Sivupohjien käyttö47
Sivupohjan muokkaaminen47
Sivunumeroinnin lisääminen47
Tyylit48
Tyylien luominen48
Merkkityylien luominen48
Kappaletyylien luominen48
Tyylien liittäminen tekstiin48
Tyylien ohittaminen ja uudelleenliittäminen49
Kappaletyylin asetuksia49
General (Yleiset)49
Basic Charachter Formats (Perus merkki muotoilut)50
Advanced Charachter Formats (Laajennettu merkki muotoilut)50
Indents and Spacing (Sisennykset ja välit)50
Keep options (Pito asetukset)50
Character Color (Merkki väri)51
Quick Apply apuna tyylien kiinnittämisessä51
Sisällysluettelo52
Hakemisto53
Julkaisun tallentaminen54
Template-tiedosto54
Vanhemmat InDesign-ohjelmistoversiot54
Julkaisun vieminen (PDF)55
Hyödyllisiä Indesign-näppäinkomentoja56
Mittojen lyhenteitä57
Mittojen muunnoksia57
Hakemisto58

Käsikirjaan liitetyt avainsanat
adobe indesign opas taittaminen taitto velhon käsikirja

Saatat olla kiinnostunut näistä sisällöistä