Top

Miltä kuulostaisi 50% rahoitus kehityskuluista tai 5000 € ilmaista rahaa innovointiin?

25.03.2022 | Kategoriassa: Yleinen
Jaa tämä juttu
FacebookTwitterWhatsUp

Onko sinulla jokin kehitysidea, johon tarvitset apua? Tiesitkö, että näihin asioihin on saatavilla myös tukea ja ilmaista rahaa? Ely-keskus tarjoaa 50% tuen esimerkiksi konsultointipalveluihin liittyen ja Business Finlandin innovaatioseteli antaa 5000 € ilmaista rahaa uusien tuotteiden ja palveluiden konseptointiin.

Business Finlandin 5000 € innovaatioseteli

Business Finlandin innovaatiosetelin haku on alkanut 17.1.2022 alkaen. Setelin tarkoituksena on kannustaa pk-yrityksiä innovoimaan, kansainvälistymään ja löytämään kasvunsa tueksi uusia tuote-tai palveluideoita. Innovaatioseteli on suoraa avustusta yrityksellesi, eikä sitä tarvitse maksaa takaisin. Vuodelle 2022 setelin omavastuuosa on poistunut, joten avustuksen osuus on täydet 5000 € + alv (6200 € sis. alv). Avustus maksetaan suoraan omalle yrityksellesi sen jälkeen, kun olet hyväksynyt esimerkiksi Mixtumin suorittaman työn ja maksanut siihen liittyvän palkkion.

Innovaatiosetelin hyödyntämiskohteet

Innovaatioseteli voidaaan lähtökohtaisesti myöntää pk-yrityksille, joilla on uusi tuote-tai palveluidea, jolla on kansainvälistä kasvupotentiaalia ja jonka eteenpäin viemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista tai konsultointipalveluja. Tämä voi esiintyä esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

  • Uuden tuotteen tai palvelun jatkokehityskelpoisuutta tai käytettävyyttä halutaan selvittää esimerkiksi demojen, prototyyppien ja pilotoinnin avulla.
  • Uuteen tuotteeseen tai palveluun liittyy ongelma, jonka ratkaisemiseen tarvitaan ulkopuolista apua.

Innovaatioseteli ei sovellu palkkakustannuksiin, matkoihin, aineisiin, tarvikkeisiin, vuokriin tai laiteostoihin. Innovaatioseteli ei myöskään sovellu yrityksen normaalin liiketoiminnan kehittämiseen, joka ei liity suoranaisesti innovaatiotoimintaan. Innovaatioseteli ei myöskään sovellu olemassa olevan tuotteen jatkokehittämiseen, vaan tuotteen tai palvelun tulee olla uusi.

Innovaatioseteli kannattaa ehdottomasti hyödyntää, jos sinulla on uusi tuote- tai palveluidea, jonka eteenpäin viemiseksi kaipaat Mixtumin asiantuntijuutta ja näkemystä. Olemme apunasi uuden tuotteen tai palvelun ideoimisessa, suunnittelussa, konseptoinnissa, pilotoinnissa ja laadimme siihen liittyvät demot ja prototyypit.

Kuka innovaatioseteliä voi hakea ja miten?

Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille eikä sitä ei voi hakea suuryritys, toiminimi, säätiö tai yhdistys. Pk-yrityksessä on täytynyt olla yrittäjä tai kokoaikainen työntekijä vähintään 3 kk ennen setelin hakemista. Innovaatioseteli on hyödynnettävissä vain kerran eikä sitä myönnetä yritykselle, jolle on jo myönnetty Tekesin tai Business Finlandin rahoitusta kuluvan eikä edellisen vuoden aikana.

Seteli on voimassa 6 kk myöntämispäivästä. Koska tuki maksetaan yritykselle vasta sen jälkeen, kun palveluntuottajan työ on hyväksytty ja tähän liittyvä palkkio maksettu, yritykseltä löytyä tätä ennen samainen 5000 euroa omasta takaa.

Lue lisää Business Finlandin kotisivuilta.

ELY-keskuksen kehittämisavustus

Ely-keskus myöntää suomalaisille pk-yrityksille avustusta yrityksen kehittämiseen ja niistä aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Yrityksen kehittämistoimenpiteiksi luokitellaan sellaiset hankkeet ja investoinnit, jotka tähtäävät uudenlaisen liiketoiminnan luomiseen tai jo olemassa olevan liiketoiminnnan kehittämiseen. Tukirahalla voidaan siis korvata kuluja, jotka aiheutuvat kehittämistoimenpiteistä tai niihin liittyvistä investoinneista. Käytännössä kyseessä voi olla esimerkiksi uudenlaisten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen. Tukirahalla ei voida kattaa yrityksen tavanomaisia ja normaalista liiketoiminnasta aiheutuvia kuluja, mutta käytännönläheinen esimerkki kehittämiskustannuksista on ulkoisten asiantuntijapalveluiden ostaminen.

Mixtum tarjoaa asiantuntijan käyttöösi. Tarjoamme apua ja tukea erityisesti verkossa tapahtuvaan asiointiin ja erilaisten verkkopalveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Konsultoimme, konseptoimme, suunnittelemme ja toteutamme kaikenlaiset verkkopalvelut pitkällä kokemuksella. Lisäksi tarjoamme audiovisuaalisia suunnittelu- ja toteutuspalveluita, kuten videoita, kuvauksia, animaatiota ym. Tarjoamme myös apua markkinointiin ja muihin yrityksen tarpeisiin. Konsultoinnin avulla voimme parantaa yrityksesi liiketoimintamahdollisuuksia sekä kehittää joko täysin uusia palveluita tai parantaa olemassa olevia.

Kehittämisavustuksen määrä?

Kehittämisavustuksen määrä voi olla enintään 50 prosenttia hankkeen kaikista kuluista. Mikäli ostat esimerkiksi Mixtumin konsultointipalveluita, voidaan niitä rahoittaa tuen avulla enintään 50 prosentin arvosta ja loppuraha pitäisi tulla omasta takaa. Konsultointipalveluiden käyttö on kannattavaa, sillä mikäli kyse olisi investoinnista, tuen määrä olisi toimialueesta ja koosta riippuen vain enintään 10-35 prosenttia.

Kuka voi hakea kehittämisavustusta?

Yrityksen kehittämisavustus voidaan ensisijaisesti myöntää pk-yritykselle, joka:

  • työllistää alle 250 henkilöä
  • jonka liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai tase maksimissaan 43 miljoonaa euroa
  • jota ei omista yli 25-prosenttisesti suureksi yritykseksi luokiteltava yritys.

Hakijan kannalta kenties tärkein tieto on, että myös suhteellisesti melko pieni yritys voi hakea tukea, kunhan tietyt kriteerit täyttyvät.

  • Yrityksellä on oltava realistiset ja riittävät edellytykset kannattavaan toimintaan.
  • Yrityksellä tulee olla resursseja rahoittaa vähintään puolet hankkeen kustannuksista itse.
  • Rahoitettavan hankkeen tulee parantaa merkittävästi yrityksen kilpailukykyä ja erottua riittävästi sen muusta toiminnasta.
  • Yritys löytyy kaupparekisteristä.

Yrityksen on myös muistettava jättää kehittämisavustushakemus ennen hankkeen aloittamista. Tämä on yksi kriteeri hyväksytyn tukipäätöksen saamiselle. Käytännössä tuen hakijalla pitää olla esimerkiksi konsultointiin liittyvän palvelun tilaus tai sitova sopimus ennen tuen hakemista.

Mistä ja miten tukea haetaan?

Kehittämisavustus on haettavissa aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/. Kannattaa olla jo ennen hakemuksen täyttämistä yhteydessä oman Ely-alueesi asiantuntijaan, joka osaa kertoa tarkemmin hakemiskäytännöistä sekä yrityksesi mahdollisuuksista tuen saamiseen. Oikean henkilön löytämiseksi voit hyödyntää Elyn verkkosivujen asiantuntijahakua – kirjoita hakukenttään yrityksen kehittämisavustukset.

Saatat olla kiinnostunut näistä sisällöistä