Top

Adobe InDesign CC 2019 uudet ominaisuudet

06.11.2018 | Kategoriassa: Ajankohtaista
Jaa tämä juttu
FacebookTwitterWhatsUp

Adobe InDesign CC 2019 on saanut varsin paljon uusia ja parannettuja ominaisuuksia. Tässä artikkelissa käydään läpi mielenkiintoisimmat ja oleellisimmat uudistukset.

Properties-paneeli

InDesign CC 2019 -versio on jatkanut aiemmin julkaistun Properties-paneelin jatkokehittämistä. Properties-paneeli on olemassa muissakin Adoben tuotteissa ja se on ominaisuus, joka tuntuu jakavan mielipiteitä. Esimerkiksi Mixtumin toimitus ei ole vielä tottunut kunnolla käyttämään tätä paneelia. Se ei välttämättä sisällä aivan kaikkia samoja asioita, kuin vanhempi Control-paneeli. Toisaalta joidenkin tiettyjen asioiden valitseminen nimenomaan Properties-paneelin kautta on varsin nopeaa ja näppärää.

Adobe InDesign CC 2019 Properties panel

Mielipiteitä jakava Properties -paneeli.

Kun avoinna olevassa dokumentissa ole mitään valittuna, Properties-paneeli esittää dokumenttiin liittyviä asetuksia, kuten esimerkiksi dokumentin koon, marginaalit ym. Aiemmin samoihin asetuksiin on päästy valitsemalla File/Document Setup, ja tämä toimii toki edelleenkin. Jos dokumentista sen sijaan valitaan jotain aktiiviseksi, kuten vaikkapa kuva tai teksti, Properties-paneeli esittää nimenomaan valittuun elementtiin liittyviä ominaisuuksia. Aiemmin nämä asetukset ovat olleet esillä ruudun yläreunassa Control-paneelissa, mutta nykyisin tämä paneeli on oletusarvoisesti piilotettuna. Jos haluat palata “vanhaan hyvään aikaan”, voit ottaa Control-paneelin esille valitsemalla Window/Control.

Adobe InDesign CC 2019 Control Panel

Control-paneeli on InDesign CC 2019 -versiossa oletusarvoisesti piilotettuna, mutta sen saa halutessa takaisin esille.

On periaatteessa aivan sama säädätkö asetuksia uudemman Properties-paneelin vai vanhemman Control-paneelin kautta. Niissä on joitakin eroja ja jotkut asiat on helpompi valita sieltä ja toiset täältä. Koska kaikki asetukset eivät mahdu Properties-paneeliin, saat lisää asetuksia napauttamalla kolmea pientä pistettä esittävää kuvaketta. Properties-paneeli osaa esimerkiksi esittää valitun tekstikappaleen asetuksia, mutta toimituksen mielestä erillinen Paragraph Styles -paneeli on edelleen parempi ja monipuolisempi vaihtoehto. Aika näyttää miten Adobe saa jatkokehitettyä Properties-paneelia ja millainen tarve muille erillisille paneeleille sitten enää jää (sillä erilaisia paneeleitahan InDesignissa riittää).

Puuttuvista paneeleista (oletusarvoinen Essential-käyttöliittymä) puheenollen: jos olet old-school-käyttäjä ja koet Properties-paneelin vaivalloiseksi, kannattaa luonnollisesti ottaa lisää paneeleita ruudulle (esimerkiksi Links-paneeli on nykyisin oletusarvoisesti piilotettu!). Toinen vaihtoehto on kuitenkin palata kokonaan “vanhaan hyvään aikaan” valitsemalla Essentials Classic -työtila.

Adjust Layout

Properties-paneeli sisältää nykyisin uuden Adjust Layout -painikkeen (näkyy silloin, kun dokumentissa ei ole valittuna mitään). Sen avulla dokumentin kokoa ja muita asetuksia voidaan vaihtaa lennossa niin, että luodut sisällöt mukautuvat uusiin asetuksiin. Jos esimerkiksi vaihdat paperin kokoa, tekstit ja kuvien asemoinnit päivittyvät ja mitoittuvat uuden paperikoon mukaan! Luultavasti kaikki ei mene kuten Strömsössä, mutta ainakin tämä ominaisuus helpottaa ja nopeuttaa kokonaisvaltaisen muutoksen tekemistä, sillä voit käydä tietyt yksityiskohdat vielä erikseen läpi. Old-school-käyttäjille myös vielä tiedoksi, että jos et käytä ollenkaan Properties-paneelia, pääset samaan ominaisuuteen valitsemalla File/Adjust Layout.

PDF-kommentit

PDF Comments -paneeli tuo sinulle luultavasti hyötyä, Jos luot usein aineistoja, muutat ne PDF-muotoon ja lähetät asiakkaalle kommentoitavaksi. Asiakkaat voivat kommentoida ja leimata PDF-tiedostot ja palauttaa sinulle takaisin. On esimerkiksi mahdollista merkitä tiettyjä tekstejä kokonaan poistettavaksi tai uutta tekstiä lisättäväksi tiettyyn kohtaan. Kun sinulla on edelleen sama dokumentti auki InDesignissa ja otat esille uuden paneelin valitsemalla Window/PDF Comments, voit tuoda siihen asiakkaan lähettämän ja kommentoiman PDF-tiedoston. Sitten näet suoraan InDesignissa avatun dokumentin sisällä kaikki ne kohdat, joissa kommenteissa viitataan. Kun teet kommenttien pohjalta muutoksia, voit samalla merkitä kunkin kommentin tehdyksi. Tai jos pyyntö oli poistaa tai lisätä tekstiä, voit jopa hyväksyä pyynnön ja muutokset päivittyvät suoraan dokumenttiin. Ylipäänsä sinulla on koko ajan suoraan InDesignissa näkyvillä tieto siitä mitä on jo korjattu ja mitä pitäisi vielä tehdä.

Adobe InDesign CC 2019 Import PDF Comments

Uusi PDF Comments -paneeli.

Content Aware Fit

Uusi Content Aware Fit -komento käyttää Adoben mainostamaa  Sensei-tekniikkaa ja se osaa älykkäästi mahduttaa asiat toistensa sisään. Properties-paneelin Frame Fitting -kohdasta löytyy useita eri kuvakkeita, joilla esimerkiksi kuvat voidaan skaalata ja rajata kehyksiin sopivaksi. Nyt listan loppuun on ilmestynyt uusi Content-Aware Fit -kuvake, joka tekee saman kuin muutkin siellä olevat kuvakkeet, mutta älykkäämmin. Se näyttäisi toimivan erityisen hyvin ihmisiä esittävissä muotokuvissa. kun vanhempi automaattinen skaalaus saattoi rajata henkilön kasvot osin piiloon, uusi komento tekee asiat fiksummin ja henkilöt pysyvät mahdollisimman kokonaisina kuvan kehyksen sisällä. Uusi ominaisuus on myös mahdollista ottaa oletusarvoiseksi sovitustekniikaksi ohjelman asetuksissa: Edit/Preferences/General ja Make Content-Aware Fit the default frame fitting option. Sovitus kestää nyt hieman aiempaa kauemmin mutta saa aikaan parempia lopputuloksia.

Adobe InDesign CC Frame Fitting

Adobe InDesign CC Frame Fitting -ominaisuudet ja uusi Content-Aware Fit -kuvake.

 

Fonttiluettelon uudistukset

Sekä Properties-paneelin että Control-paneelin fonttiluetteloihin on tehty aika paljonkin pieniä muutoksia ja parannuksia aiempaan versioon nähden. Näistä yksi oleellisimmista asioista on se, että fonttilistaa selatessa ja hiirtä fonttin nimien kohdalla liikuttamalla muutokset näytetään livenä. Esikatselua on lisäksi mahdollista muuttaa ylälaidan valikosta. Kuvakkeita ja niiden paikkaa on hieman muutettu ja nyt fonttilistaus osaa esittää myös svg-muotoiset fonttityypit. Uutena asiana on vielä mahdollista selata Adobe-fontteja suoraan InDesignissa sekä aktivoida ja synkronisoida ne pilveen InDesign-sovelluksen kautta. Huomaa Adoben fonttien ja fonttipalvelun nimi on nykyisin Adobe fonts. Se tunnettiin aiemmin nimellä Adobe Typekit fonts.

Adobe InDesign CC 2019 font list

Fonttiluettelo on saanut paljon muutoksia ja parannuksia aiempaan versioon nähden.

Muita uudistuksia ja parannuksia

InDesign CC 2019 -versio on tuonut parannuksia alaviitteisiin ja loppuviitteisiin. Nyt on mahdollista lisätä footnote-viittauksia (alaviite) myös taulukoiden sisään. Uutta on myös se, että nyt footnote-viittaus voidaan muuttaa endnote-muotoon (loppuviite) tai päinvastoin. Vaihdon voi tehdä valitsemalla Type/Convert Footnote and Endnote.

Kappalemuotoiluihin on lisätty uusi Space Between Paragraphs Using Same Style -kuvake, jossa voidaan valita Ignore-vaihtoehto.  Tämän asetuksen avulla on mahdollista pitää valitun tekstikappaleen sisällä olevien rivien marginaali yhdenmukaisena mutta kuitenkin samaan aikaan muuttaa kappaleen ensimmäisen ja viimeisen rivin marginaaleja. Varsin kätevä ominaisuus, sillä enää ei tarvitse luoda erikseen kappalemuotoiluja ensimmäistä ja viimeistä riviä varten sekä vielä erikseen kaikkea tämän sisällä olevaa tekstiä varten, jos kappaleen ymprille halutaan ilmaa.

Adobe InDesign CC 2019 Space Between Paragraphs Using Same Style

Muita vähäpätöisempiä mutta silti kivoja uudistuksia ovat File/Package-komentoon liittyvä pieni muutos (instructions.txt-tekstiin liittyen), PDF-tiedoston export-ikkuna, joka nyt muistaa aiemmin tehdyn valinnan per dokumentti (siltikin, vaikka käyttäisit välissä jotain muuta tietokonetta) sekä PDF-lomakkeiden tekstikenttien fonttien muutosmahdollisuus.

 

Julkaisuun liitetyt avainsanat
adobe cc 2019 indesign

Saatat olla kiinnostunut näistä sisällöistä